Informace o nás

Dětský folklorní soubor Kunovjánek vznikl v roce 2006. Navštěvují jej děti ve věku 7– 12 let. Děti se v soboru učí známým i neznámým písničkám, lidovým hrám, základním tanečním krokům a tancům z regionu Dolňácka. Podněcovány jsou také k vlastní tvořivé činnosti a spolupráci. Zejména jsou vedeny k přirozenému dětskému projevu, vztahu a vědomí významu folkloru v našem regionu. Děti se zúčastňují většiny kulturních událostí v Kunovicích (Jízda Králů, Fašank, Den matek, Zpívání u vánočního stromu, Hody). Téměř každý měsíc svým vystoupením vítají nové kunovské občánky. V roce 2014 v Kunovicích společně s hodovou chasou a souborem Věneček vynášel Mařenu. 

Soubor se těší z velké podpory a spolupráce svých rodičů i finanční podpory města Kunovice.

Vedoucí soboru si daly za cíl v dětech pěstovat lásku k folkloru, předávat krásu našich tradic a zvyků a probouzet v nich radost a hrdost na svůj kraj. 

Od září roku 2012 Kunovjánek spolupracuje s dětskou cimbálovou muzikou, nyní pod vedením Ondřeje Krátkého a záštitou ZUŠ Slovácko. 

Jsme pyšní nato, že máme svoji vlastní muziku a nesmírně si vážíme toho, že můžeme společně zkoušet a pilně trénovat nové písničky i tanečky. Tato spolupráce byla po právu odměněna v roce 2015 postupem do krajského kola přehlídky dětských folklorních souborů v Uherském Brodě s pásmem „Na třešňách“. Soubor v roce 2015 vystupoval např. na Dnu lidových řemesel v Moravské Nové Vsi, na Dětském folklorním odpoledni v Polešovicích a na festivale Lidový rok ve Velké Bystřici. Kunovjánek se také podíval kousek za hranice, do Staré Turé na Vítání jary a remeslný jarmark a poprvé se zúčastnil mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti a Mezinárodního dětského folklorního festivalu v bulharské Sofii.