Informace o nás

Dětský folklorní soubor Kunovjánek vznikl v roce 2006. Navštěvují jej děti ve věku 8– 13 let. Děti se v souboru učí známým i neznámým písničkám, lidovým hrám, základním tanečním krokům a tancům z regionu Dolňácka. Podněcovány jsou také k vlastní tvořivé činnosti a spolupráci. Zejména jsou vedeny k přirozenému dětskému projevu, vztahu a vědomí významu folkloru v našem regionu. Děti se zúčastňují většiny kulturních událostí v Kunovicích (Jízda Králů, Fašank, Den matek, Zpívání u vánočního stromu, Hody). Téměř každý měsíc svým vystoupením vítají nové kunovské občánky. V roce 2014 v Kunovicích společně s hodovou chasou a souborem Věneček vynášel Mařenu. 

Soubor se těší z velké podpory a spolupráce svých rodičů i finanční podpory města Kunovice.

Vedoucí souboru si daly za cíl v dětech pěstovat lásku k folkloru, předávat krásu našich tradic a zvyků a probouzet v nich radost a hrdost na svůj kraj. 

Od září roku 2012 Kunovjánek spolupracuje s cimbálovou muzikou, která vzešla ze ZUŠ Slovácko.

Jsme pyšní nato, že máme svoji vlastní muziku a nesmírně si vážíme toho, že můžeme společně zkoušet a pilně trénovat nové písničky i tanečky. Tato spolupráce byla po právu odměněna v roce 2015 i v roce 2017 postupem do krajského kola přehlídky dětských folklorních souborů v Uherském Brodě s pásmem „Na třešňách“ (2015) s pásmem "Na travěnku jíti" (2017). V roce 2016 měl ve svých řadách kunovického krále Adama Hlaváče. Soubor vystupoval např. na Dnu lidových řemesel v Moravské Nové Vsi, na Dětském folklorním odpoledni v Polešovicích a na festivalu Lidový rok ve Velké Bystřici, Ozvěnách Horňáckých, Bzeneckém krojovém vinobraní, Liptálských slavnostech, festivalu v Drietomě a v roce 2016 se podíval do bulharské Sofie, kde se zúčastnil mezinárodního dětského festivalu. V letošním roce má Kunovjánek opět tu čest mít opět kunovského krále, Adama Škráška.

 

Vedoucími souboru jsou Romana Hanušáková, Pavlína Hrdlíková a Adam Hons.